Svět knihy Praha 2010

novinky

/ paulhunter
Svět knihy Praha 2010

Jako tradičně se bude v Praze konat mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2010, který proběhne v květnu 2010. Věřím, že si tuto událost nenechá řada z vás ujít, ať už pro velký počet vystavovatelů, doprovodnému programu a akcím, levnější (veletržní) ceny knih nebo příjemnou atmosféru.

16. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
Datum: 13. – 16. května 2010
Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice

Čestný host: Polsko
Hlavní téma: Rosteme s knihou – literatura po děti a mládež, Literatura a sbližování kultur

BULLETIN SPOLEČNOSTI SVĚT KNIHY - BŘEZEN 2010

Čestným hostem veletrhu bude POLSKO, jež nabídne návštěvníkům veletrhu to, co je aktuální a kvalitní na polské literární scéně. Součástí programu Polska budou setkání se spisovateli, autogramiády, diskuze, výstavy, pořady a dílny pro děti, zajímavé akce pořádané i mimo výstaviště. V rámci polské ústřední knižní expozice budou vystavovat klíčová polská nakladatelství. Spolupořadateli polské účasti jsou Polský institut v Praze, Institut knihy v Krakově. Účast je zaštítěna ministrem kultury Polské republiky, který se osobně zúčastní slavnostního zahájení veletrhu. Na veletrhu přivítáme nositelku Nobelovy ceny za literaturu Wisławu Szymborskou, vynikající světoznámou autorku Dorotou Masłowskou, českým čtenářům již dobře známé Olgu Tokarzcuk, Andrzeje Sapkowskeho a Andrzeje Pilipiuka, spisovatele a scénáristu Wojciecha Kuczoka, autora detektivních příběhů Marka Krajewskeho, nekonvenčního autora Michała Witkowskeho a další spisovatele píšící beletrii, knihy pro děti, esejisty a publicisty, výtvarné umělce i herce.

Zahraniční vystavovatelé ze zemí a regionů: Belgie (Vlámsko, Valonsko-Brusel), Česká republika, Čína, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábie, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taipei, USA, Velká Británie

Na programu dále spolupracují Evropská literární centra a organizace sdružené v rámci projektu EU Literature Across Frontiers, EUNIC – síť evropských kulturních center, Dům národnostních menšin, Katedra romistiky UK, Muzeum romské kultury, zahraniční kulturní zastoupení a ambasády v ČR

Témata doprovodného literárního festivalu jsou vybírána především s ohledem na atraktivitu a předpokládaný zájem široké veřejnosti a nabízejí programovou inspiraci vystavujícím nakladatelům:

Literatura a sbližování kultur — v roce, který UNESCO vyhlásilo „Mezinárodním rokem sbližování kultur“, připravujeme pořady a programy věnované významné úloze literatury v rámci vzájemného poznávání rozličných kultur. V souvislosti s tématem proběhnou na veletrhu autorská setkání, debaty a knižní prezentace relevantní k otázkám jako je literární diaspora, kulturní a jazyková identita, úloha překladové literatury a její propagace. Literární díla jsou jedním z významných prostředků přenosu „informace“ o kultuře, historii a současném životě dané společnosti a její charakteristice.

Rosteme s knihou — téma, jež pravidelně doprovází literární program veletrhu, v roce 2010 zvýrazní ve větším měřítku tvorbu pro děti a mládež. Součástí programu bude prostor s názvem Svět knihy dětem, kde bude probíhat doprovodná filmová přehlídka, literární soutěže, setkání se spisovateli a ilustrátory, dílny, výstavy ilustrací a knih, multimediální prezentace. Součástí prostoru bude i knihovna s mezinárodní dětskou literaturou. Odborný program věnovaný této problematice nabídne setkání s lidmi, kteří se zabývají podporou četby v jednotlivých zemích, na veletrhu představíme mezinárodní projekt EU Read, jehož členem je i kampaň Rosteme s knihou. Poprvé proběhne na veletrhu předkolo plánované celonárodní soutěže Souboj čtenářů, jež je inspirována mezinárodní soutěží základních škol ve frankofonních zemích tzv. Bitvou knih. Velmi zajímavá bude výstava knih oceněných prestižní mezinárodní cenou Ragazzi od roku 2000 zapůjčená z italské Bologne a ze Švédska získané knihy oceněné Cenou Astrid Lindgrenové.

Programové bloky literárního festivalu

Setkání se spisovateli

Tvorba autorů a literárních osobností je v rámci festivalu představována formou autorských čtení a besed, křtů knih a autogramiád, jež se konají v programových sálech veletrhu či v expozicích nakladatelů. PEN klub připravuje páteční odpolední setkání se svými členy, nakladatelé původní české literatury hlásí své pořady na stáncích i v programových sálech.

Přehled zahraničních autorů přijíždějících na veletrh:
Baltzar Veijo (Finsko), Bartis Attila (Maďarsko), Blas de Robles Jean – Marie (Francie), Blecher George (USA), Buckley Michael (USA), Clark Stephen (VB), Demetz Peter (USA), Folan Boris (Slovensko), Fusek Katja (Německo), Hahn Anna Katharina (Německo), Hammel Pavol (Slovensko), Mawer Simon (VB), Merz Klaus (Švýcarsko), Michel Katarina (Slovensko/Německo), Nimei Mikael (Švédsko), Overath Angelika (Švýcarsko), Pedrosa Inés (Portugalsko), Peteraj Kamil (Slovensko), Peura Maria (Finsko), Rankov Pavol (Slovensko), Regener Sven (Německo), Reich Helena (Německo), Setz Celemens J. (Rakousko), Stojka Ceija (Rakousko), Verbeke Annelies (Belgie/Vlámsko), Waters Sarah (VB), Winkler Josef (Rakousko) .

Předpremiérou literárního festivalu bude již tradičně projekt večerního čtení překladů z evropských literatur Noc literatury, který pořádá České centrum ve spolupráci s kulturními organizacemi sdruženými v projektu EUNIC dne 12. května 2010. Společnost Google plánuje v rámci veletrhu zorganizovat panelovou diskusi na téma „Internet a knihy“. V rámci této akce se stkají zástupci vydavatelů, autorů, akademiků a organizací zaměřujících se na knihy a literaturu v České republice a společně se zástupci společnosti Google budou diskutovat nad možnostmi využití služby Knihy Google pro české vydavatele. Účastníci panelové diskuse budou mít také příležitost seznámit se s případovými studiemi vydavatelů, kteří službu již využívají a zástupci společnosti Google jim zodpoví jejich dotazy a vyslechnou návrhy přítomných profesionálů z této oblasti.

Knižní prezentace
Program prezentací jednotlivých literárních děl a témat se odehrává prostřednictvím knižních výstav a diskuzí pořádaných ve spolupráci s partnerskými a profesními organizacemi z tuzemska a zahraničí. Součástí odborného programu je chystaná návštěva delegace německých nakladatelství ve spolupráci s Literárním domem v Mnichově a v Praze, delegace čínských nakladatelů a japonských spisovatelů.

Svět knihy ve filmu
Filmová přehlídka představující díla inspirovaná knižními předlohami světové literatury. Počátek projektu je datován týden před veletrhem, partnerem pořadatele je kino Atlas a Ponrepo, filmy jsou promítány i přímo na veletrhu. Dramaturgie programu je připravována ve spolupráci s Národním filmovým archivem a společností Studio Fáma 92.

Svět knihy na jevišti
Přehlídka současných divadelních představení v repertoárech divadel České republiky inspirovaných vybranou tématikou.
Program doprovodného literárního festivalu bude od počátku dubna vyvěšen na stránkách www.svetknihy.cz.

Zdroj


Přejít na komentáře (2)