Keltský svět ožívá v knize Strom života

Keltský svět ožívá v knize Strom života

Keltská doba a historie si udržuje mezi českými čtenáři stálou oblíbenost. Autorka úspěšných románů z antiky Ivana Špičková se ve svém posledním románu Strom života zaměřuje právě na toto, z části stále tajemné prostředí. Její kniha nás přivádí na keltské hradiště Eburon, kde král Volků právě uzavřel mír se svým protivníkem z kmene Tektoságů.

Slavnostní hostina ale skončí tragickým střetem, po kterém král Volků umírá a jeho mladý syn Allecnos je nucen uprchnout za hranice země, aby se nestal obětí pronásledování nového krále. Za svého pobytu u Římanů se naučí nejen skvělé latině a pohotové rétorice, ale i jejich způsobu boje a vojenské taktice. Přesto ale vnímá tento pobyt jako dočasný, protože se touží vrátit zpět do vlasti, pomstít otce a vrátit královský trůn své rodině.

Tento obsáhlý román ale zdaleka není pouze o pomstě. V troskách královského hradu se pomalu rozehrává rafinovaná hra o trůn, o udržení moci, o politické obratnosti a pevnosti keltských mečů. Protože Allecnův nejlepší přítel Lanicos dobře rozumí kovářství a chápe, že se meče rebelů z měkké a nekvalitní oceli nemohou rovnat mečům Římanů, které používají jejich protivníci.

Ale počáteční pevné spojenectví a hluboké přátelství se začíná naleptávat bojem o moc, ambicemi a láskou. Ne, není to starý příběh o dvou mužích milujících jednu ženu. Ale láska a manželství vstupují do hry o moc a postavení v zemi, a keltské ženy jsou, stejně jako keltští muži, silní, hrdé a neústupné.

Kniha vychází v nakladatelství Millennium Publishing jako pátá kniha autorky, je od prosince dostupná v knihkupectvích nebo na www.kosmas.cz.Strom života

Strom života

I. Špičková

Strom života je zatím nejrozsáhlejší historický román spisovatelky Ivany Špičkové. Autorka se ve svém díle věnuje několika postavám, které jsou zajímavě vykresleny a prezentovány. Ovšem náboj vynikajícího románu je vtom, že se nevěnuje jeno...více


17.12.2017, PR článek

Komentáře (0)