Keltský svět ožívá v knize Strom života

novinky

PR článek,
Keltský svět ožívá v knize Strom života

Keltská doba a historie si udržuje mezi českými čtenáři stálou oblíbenost. Autorka úspěšných románů z antiky Ivana Špičková se ve svém posledním románu Strom života zaměřuje právě na toto, z části stále tajemné prostředí. Její kniha nás přivádí na keltské hradiště Eburon, kde král Volků právě uzavřel mír se svým protivníkem z kmene Tektoságů.

Slavnostní hostina ale skončí tragickým střetem, po kterém král Volků umírá a jeho mladý syn Allecnos je nucen uprchnout za hranice země, aby se nestal obětí pronásledování nového krále. Za svého pobytu u Římanů se naučí nejen skvělé latině a pohotové rétorice, ale i jejich způsobu boje a vojenské taktice. Přesto ale vnímá tento pobyt jako dočasný, protože se touží vrátit zpět do vlasti, pomstít otce a vrátit královský trůn své rodině.

Tento obsáhlý román ale zdaleka není pouze o pomstě. V troskách královského hradu se pomalu rozehrává rafinovaná hra o trůn, o udržení moci, o politické obratnosti a pevnosti keltských mečů. Protože Allecnův nejlepší přítel Lanicos dobře rozumí kovářství a chápe, že se meče rebelů z měkké a nekvalitní oceli nemohou rovnat mečům Římanů, které používají jejich protivníci.

Ale počáteční pevné spojenectví a hluboké přátelství se začíná naleptávat bojem o moc, ambicemi a láskou. Ne, není to starý příběh o dvou mužích milujících jednu ženu. Ale láska a manželství vstupují do hry o moc a postavení v zemi, a keltské ženy jsou, stejně jako keltští muži, silní, hrdé a neústupné.

Kniha vychází v nakladatelství Millennium Publishing jako pátá kniha autorky, je od prosince dostupná v knihkupectvích nebo na www.kosmas.cz.


Strom života Strom života Ivana Špičková

Když král keltského kmene Volků sjedná mír se svým protivníkem a pozve ho na své hradiště v Eburonu, všichni věří, že pro zemi nadešel čas pokoje a blahobytu. Slavnostní hostina ale končí zradou a dýkou, a králův mladý syn Allecno... více

Přejít na komentáře