Ke 100. výročí od vypuknutí první světové války...

novinky

/ Dan
Ke 100. výročí od vypuknutí první světové války...

Když na konci června roku 1914 atentátník s vazbami na Srbsko zastřelil arcivévodu Františka Ferdinanda, nezdálo se, že by to ve světě způsobilo vážnější rozruch. Dokonce i Ferdinandův strýc, císař František Josef I., na zprávu o smrti následníka trůnu zareagoval se stoickým klidem – prohlásil: „Je to vůle Boží.“ Zcela určitě tehdy nic nenaznačovalo, že by tato událost mohla vyústit v ozbrojený konflikt – a už vůbec ne v rozpoutání světové války děsivých rozměrů, která zásadním způsobem změní běh lidských dějin.

Renomovaný historik Sean McMeekin nám ve své knize Červenec 1914 dokazuje, že první světové válce bylo možné zabránit, kdyby zde neexistovala nepočetná skupina státníků, kteří se v průběhu měsíce následujícího po Ferdinandově smrti rozhodli, že tento atentát využijí jako rozbušku pro rozpoutání dlouho očekávané konfrontace evropských mocností. Původní viníci navíc zůstávali dlouho neznámí. Většina prací analyzujících příčiny vypuknutí této války sice dosud svaluje vinu na německý a rakousko-uherský militarismus, nicméně McMeekin nás seznamuje s pozoruhodnými novými prameny z různých evropských archivů, které svědčí o tom, že hlavní viníky je třeba hledat především v Rusku a ve Francii. Právě válečné přípravy a zákulisní aktivity těchto dvou zemí způsobily, že se válka stala nevyhnutelnou.

Ať už jednotliví státníci skutečně usilovali o rozpoutání války nebo se pouze nechali vléci proudem událostí, všichni muži, kteří měli na vývoj tehdejších událostí vliv – rakousko-uherský ministr zahraničí Leopold Berchtold, německý kancléř von Bethmann Hollweg, ruský ministr zahraničí Sergej Sazonov a francouzský prezident Poincaré – se pokusili využít Ferdinandovy smrti ve svůj prospěch a neuváženě tak Evropu přivedli ke katastrofě tehdy nevídaných rozměrů.

Tento objevný popis událostí vedoucích k rozpoutání první světové války začíná okamžikem, kdy dne 28. června proběhl krvavý atentát, a končí 4. srpna, kdy se do války zapojila Velká Británie. Názorně dokazuje, jak jediný měsíc – spolu se skupinou odhodlaných politiků – dokázal změnit podobu dvacátého století.


Červenec 1914. Poslední dny před válkou Červenec 1914. Poslední dny před válkou Sean McMeekin

Renomovaný historik Sean McMeekin nám ve své knize Červenec 1914 dokazuje, že první světové válce bylo možné zabránit, kdyby zde neexistovala nepočetná skupina státníků, kteří se v průběhu měsíce následujícího po Ferdinandově smrt... více

Přejít na komentáře (10)