Ke 100. výročí od vypuknutí první světové války...

novinky

30.06.2014 / Dan
Ke 100. výročí od vypuknutí první světové války...

Když na konci června roku 1914 atentátník s vazbami na Srbsko zastřelil arcivévodu Františka Ferdinanda, nezdálo se, že by to ve světě způsobilo vážnější rozruch. Dokonce i Ferdinandův strýc, císař František Josef I., na zprávu o smrti následníka trůnu zareagoval se stoickým klidem – prohlásil: „Je to vůle Boží.“ Zcela určitě tehdy nic nenaznačovalo, že by tato událost mohla vyústit v ozbrojený konflikt – a už vůbec ne v rozpoutání světové války děsivých rozměrů, která zásadním způsobem změní běh lidských dějin.

Renomovaný historik Sean McMeekin nám ve své knize Červenec 1914 dokazuje, že první světové válce bylo možné zabránit, kdyby zde neexistovala nepočetná skupina státníků, kteří se v průběhu měsíce následujícího po Ferdinandově smrti rozhodli, že tento atentát využijí jako rozbušku pro rozpoutání dlouho očekávané konfrontace evropských mocností. Původní viníci navíc zůstávali dlouho neznámí. Většina prací analyzujících příčiny vypuknutí této války sice dosud svaluje vinu na německý a rakousko-uherský militarismus, nicméně McMeekin nás seznamuje s pozoruhodnými novými prameny z různých evropských archivů, které svědčí o tom, že hlavní viníky je třeba hledat především v Rusku a ve Francii. Právě válečné přípravy a zákulisní aktivity těchto dvou zemí způsobily, že se válka stala nevyhnutelnou.

Ať už jednotliví státníci skutečně usilovali o rozpoutání války nebo se pouze nechali vléci proudem událostí, všichni muži, kteří měli na vývoj tehdejších událostí vliv – rakousko-uherský ministr zahraničí Leopold Berchtold, německý kancléř von Bethmann Hollweg, ruský ministr zahraničí Sergej Sazonov a francouzský prezident Poincaré – se pokusili využít Ferdinandovy smrti ve svůj prospěch a neuváženě tak Evropu přivedli ke katastrofě tehdy nevídaných rozměrů.

Tento objevný popis událostí vedoucích k rozpoutání první světové války začíná okamžikem, kdy dne 28. června proběhl krvavý atentát, a končí 4. srpna, kdy se do války zapojila Velká Británie. Názorně dokazuje, jak jediný měsíc – spolu se skupinou odhodlaných politiků – dokázal změnit podobu dvacátého století.Červenec 1914. Poslední dny před válkouČervenec 1914. Poslední dny před válkouSean McMeekin

Renomovaný historik Sean McMeekin nám ve své knize Červenec 1914 dokazuje, že první světové válce bylo možné zabránit, kdyby zde neexistovala nepočetná skupina státníků, kteří se v průběhu měsíce následujícího po Ferdinandově smrti rozhodli...více

Komentáře (10)

zahadum
06.07.2014

pán Aksel

Rozumiem čo chcete povedať.....tu sa ale nejedná o štáty, kráľovstvá alebo územné celky....zásadne a výsostne myslí pán Milan 53 nadnárodné korporácia a bankové domy.
V podstate tak hrubo povedané je celý svet riadený z LONDON CITY
Iniciovať vojny...a materiálne podporovať obe strany konfliktu. ( poprípade viac strán konfliktu )
Tým je zodpovedaná vaša otázka....štáty nezískali nič...ale finančné skupiny nesmierne zbohatli.

SPAM ??? http://aeronet.cz/news/americka-vlada-ocekava-nuklearni-uder-na-usa-nakupuje-miliony-podivnych-plastovych-rakvi/

Aksel
06.07.2014

Milan 53,

skutečně nesdílím Váš názor, že komentáře k první světové válce budou propagandou. Smím vědět, co by tím dnešní země po sto letech získaly? V dvacátých a třicátých letech to byla otázka navýsost aktuální, ale dnes? Dovolím si zapochybovat, že mezi tehdejšími a dnešními zeměmi existuje vůbec nějaká výrazná kontinuita, která by nutila k ospravedlňování sto let starých událostí... tedy jedna země by se skutečně nabízela, ale necítím potřebu zde rozpoutávat politické diskuse.

Ten kraťoučký článek každopádně není recenzí, proto je myslím zbytečné očekávat na tomto místě nějakou kritickou polemiku vůči McMeekinovým závěrům. S nimi můžete či nemusíte souhlasit. To závisí jen na Vašich vlastních znalostech dané problematiky, nejlépe podložené vlastním studiem. Od kritických recenzí jsou odborná periodika, nikoliv anotace na Databázi knih.

Milan53
06.07.2014

Ronin Roujin,
komentáre ohľadom prvej svetovej vojny nutne budú aj určitou propagandou. Len závisí od autorov, či sa snažia propagovať objektívny názor, objektívny historický výskum, alebo len svoje subjektívne záujmy - v tomto prípade vyslovene imperiálne. Výber titulnej recenzie je ukážkovou propagandou, žiadalo by sa, keby recenzent uviedol aj kritické názory na takúto koncepciu, aj opačné názory, to by pridalo na jeho hodnote, nielen jednostranne zameraný pokus zvaliť vinu za vojnu na jednu, dve krajiny. A odkaz na riadiaceho dôstojníka je tiež propagandistický ťah:-)
Aby som doplnil svoj pohľad na vinníkov vojen - nie je to len veľký kapitál, dnes sú ním aj obyčajní, tzv. slušní, kultúrni a civilizovaní, sociálne prispôsobiví občania. Čo v reálnom preklade znamená konzumne zameraných ľudí, ktorí za bežnú normu pokladajú sadnúť denne aj päťkrát do auta (do práce, na nákupy, za kultúrou, za športom, za priateľmi).
Lenže k tomuto tzv. absurdne civilizovanému spôsobu, ktorý musíme ešte vraj dotiahnuť na úroveň západných krajín, sú potrebné pohonné hmoty v prijateľnej cene - a ďalšie suroviny, zdroje, územia. A o tie treba viesť vojny - v Iraku, Lýbii, Sýrii, na Ukrajine, atď. Určite, nevedú ich priamo slušní občania, na to si slušní občania platia NATO a žoldnierov. Konzumný spôsob života západnej Európy a USA sa v podstate financuje zo zdrojov neokolónií a keďže európsky slušný občan sa nechce vzdať nadobudnutého materiálneho pohodlia a protestuje na uliciach, politici nielen v záujme veľkého kapitálu ale aj v záujme zabránenia sociálnym búrkam vedú neokoloniálne vojny bez ohľadu na medzinárodné právo, ako to bolo v prípade posledných vojen.

Pritom ja nestojím proti zvyšovaniu materiálnej spotreby, v tom nie je problém. Ale to sa musí diať na civilizovanej a prirodzenej báze, ktorým je najmä spoločenský pokrok. Jednoducho povedané, zmena spoločenských väzieb, teda spoločenského systému na kvalitatívne vyšší. Len vyšší systém, len nový typ spoločenských väzieb prinesie prirodzene aj vyššiu spotrebu, dokáže viazať viac spoločenskej matérie, energie, poznatkov, bez nároku na život na dlh, prostredníctvom vojen a pustošenia a rozkladu civilizácie. V starom type spoločnosti zbytočne dáte ľuďom do rúk novší a novší mobil, notebook, TV a množstvo ďalších prístrojov, keď dokážu využiť len zo 10 percent ich funkcií, aj to ešte z veľkej časti neproduktívne, na hranie sa. Alebo ešte jednoduchší príklad, feudálnej spoločnosti, feudálnym spoločenským väzbám zbytočne by ste darovali lietadlá, rakety, atómovú energiu, fyzikálne, chemické, strojárske laboratória, PC, ap. , tento zastaraný typ väzieb by ich nevedel využiť.
Čo chýba historikom, je práve schopnosť čítať historické tendencie, zákonitosti, cykly z dejín a teda aj príčiny vojen.

zahadum
04.07.2014

To čo nazývate " spam " je reakcia na tie bludy uvedené "renomovaným historikom " súvisia s tým čo je v knihe.

Tak odkážte vašej americkej pobočke,že Čína chce čoskoro svoj dlh nazad !!!


http://www.usdebtclock.org/

Ronin Roujin
04.07.2014

Zahadum
Vyřiďte prosím svému řídícímu důstojníkovi aby nespavoval ruskou propagandou knižní weby.

Díky

milani
02.07.2014

Milan53 naprosto výstižný. Absolutne súhlasím.

Milan53
02.07.2014

Renomovaný historik by mal ovládať, že politici sú len prevodnou pákou veľkého kapitálu. Na prípravu na vojnu sú potrebné veľké peniaze a len veľký kapitál mohol financovať vyzbrojovanie armády. Bez potrebných finančných zdrojov by si svetoví politici akurát tak slovne ponadávali a to by bolo všetko.
Prvá svetová vojna nebola otázkou subjektívneho rozhodnutia zopár politikov a určite nie v Rusku, ako to pán renomovaný historik naznačuje. Bola otázkou boja o zdroje, prerozdelenia kolónií, najmä v prospech Nemecka, ktoré zažívalo silný hospodársky, politický i kultúrny rozmach a doterajší priestor mu bol preto malý.
Podobne množstvo historikov skúma osobnosť Hitlera, vraj čo by sa bolo stalo, keby sa nebol narodil, a podobne. Je to vyslovený nezmysel, znovu za druhú svetovú vojnu nemôže nejaká osobnosť, ale záujmy celej krajiny a najmä jej veľkého kapitálu.

1