Japonská válka - Vzestup a pád říše vycházejícího slunce

novinky

PR článek,
Japonská válka - Vzestup a pád říše vycházejícího slunce

Koalice militaristů vedla občanskou válku, mandžuský maršál se zbavoval opiového návyku a Čankajšek organizoval akce proti komunistům. Japonsko tak připravilo invazi do Mandžuska bez větší pozornosti. V červenci rozestavili děla a vojáky podél tratí dráhy a vrcholný kousek se podařil v Mukdenu, kde zbudovali betonová palebná postavení pro děla, zatímco dokázali předstírat budování plaveckého bazénu…

Léta 1931–1945 byla pro říši vycházejícího slunce nesmírně nabitá událostmi. Po reformách Meidži země urychleně vykročila na cestu modernizace i expanze na území Koreje a Číny. Po čínsko-japonské a rusko-japonské válce stanulo Japonsko mezi světovými velmocemi a jeho postavení se ještě upevnilo v průběhu 1. světové války, kdy na Dálném východě vzniklo mocenské vakuum. Na prahu 30. let 20. století se pak představitelé říše vycházejícího slunce rozhodli prosadit své zájmy a nároky na kontinentě silou. Výsledkem byla invaze do Mandžuska v roce 1931, která znamenala začátek japonské války na Dálném východě a poté i v Pacifiku. Její druhá fáze začala útokem do vlastní Číny v roce 1937, vrchol pak představoval útok na Pearl Harbor v roce 1941 a vstup Japonska do války se Spojenci. Cílem knihy je poskytnout ucelený pohled na vnitřní i zahraniční politiku Japonska v tomto období a předložit čtenáři úplný a pokud možno i poutavý obraz vzestupu i pádu říše vycházejícího slunce až do hořkého konce v srpnu a září roku 1945, kdy země bezpodmínečně kapitulovala.

Novinka Japonská válka nabízí všem čtenářům detailní a zevrubný pohled na dynamická léta, která v mnohém definovala současnou podobu Japonska…


Kořist na kontinentě – Ukázka z knihy

Do konce léta roku 1931 zbývají pouhé čtyři dny, necelých sto hodin. Čerň noci nad pláněmi vzdáleného Mandžuska prosekávají kužely světla z předku mohutné lokomotivy. Expres s jistotou ukrajuje vzdálenost mezi Čchang-čchunem a Mukdenem. Japonská souprava na japonské trati řízené a hlídané Japonci – poněkud zvláštní, uvážíme-li, že Mandžusko je součástí Čínské republiky. Pohled do historie mnohé vysvětlí, ale zatím sledujme dál náš expres, který se blíží k cíli. Věcný pozorovatel by mohl namítnout: proč tolik zájmu o jediný vlak? Vždyť většina pasažérů později potvrdí, že cesta probíhala nerušeně a souprava přijela přesně podle jízdního řádu. Dvacet minut před jedenáctou hodinou v noci dorazila na mukdenské nádraží. Ovšem najdou se i jiní svědkové. Ti, rovněž později, odpřisáhnou, že o dvacet minut dříve – tedy ve 22.20, jen několik kilometrů před Mukdenem – vybuchla v kolejišti puma, údajně nastražená čínskými záškodníky.
Historie tuto událost označí jako tzv. mukdenský incident. Mnohem důležitější než bezprostřední souvislosti jsou v tomto případě důsledky. Japonské ozbrojené síly umístěné v Mandžusku totiž okamžitě zahájily rozsáhlé akce proti Číňanům, bleskově ovládly nejdůležitější centra a záležitost vyvrcholila odtržením tří mandžuských provincií od Číny a založením loutkového státu Mandžusko, zcela ovládaného Japonci…


Autor

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (* 1944)
V roce 1967 ukončil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studium oborů historie a bohemistika. Na počátku sedmdesátých let mu byla znemožněna obhajoba kandidátské disertace s odůvodněním, že zastává názory západní liberální historiografie. Až v roce 1987 mohl obhájit práci Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884/1885. Teprve po listopadu 1989 se habilitoval (1991), v roce 1997 byl jmenován profesorem oboru obecné dějiny. Dlouholetý člen Ústavu světových dějin Filozofické fakulty UK, nyní působí na Katedře historických věd ZČU v Plzni. Je řádným členem Royal Historical Society v Londýně. Odborně se zaměřuje na dějiny novověku, speciálně pak na dějiny mezinárodních vztahů v „dlouhém“ 19. století, zabývá se též dějinami mezinárodního postavení Číny, Japonska, Německa a Rakousko-Uherska.
Spolu s Petrem Křivským vydal knihy Moře, objevy, staletí (1980), Století odchází. Světla a stíny „belle époque“ (1982) či Do nitra kontinentů (1988). Je autorem knihy Císařská politika: Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914 (1996), která vyšla i v německém překladu, podílel se na obsáhlé monografii Hra o Říši středu: Politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně 1894–1914 (2017). V Nakladatelství Epocha spolu s A. Skřivanem ml. publikoval knihu Rudí barbaři před branami: První opiová válka 1839–1842 (2019). Je též autorem několika desítek odborných studií v recenzovaných časopisech. Po roce 1989 realizoval více než sto přednáškových, badatelských a studijních pobytů na univerzitách, v archivech a dalších pracovištích v Rakousku, SRN, Itálii a Velké Británii.


Japonská válka: Vzestup a pád Země vycházejícího slunce 1931—1945 Japonská válka: Vzestup a pád Země vycházejícího slunce 1931—1945 Aleš Skřivan

Po reformách Meidži (1868) Japonsko urychleně vykročilo nejen na cestu modernizace, ale i územní expanze zaměřené především na území Koreje a Číny. Po čínsko-japonské a rusko-japonské válce stanulo mezi světovými velmocemi a jejíh... více

Přejít na komentáře