Základná organizácia požiarnej ochrany SSR vo Veľkých Uherciach

nakladatelství, značky

100 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany vo Veľkých Uherciach
100 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany vo Veľkých Uherciach