Základina štiavnickej kalvárie

nakladatelství, značky

Štiavnická Kalvária 1751-1901
Štiavnická Kalvária 1751-1901