Výzkumný a šlechtitelský ústav bramborářský

nakladatelství, značky

Loupané brambory, kvalita a možnosti dalšího využití a zpracování
Loupané brambory, kvalita a možnosti dalšího využití a zpracování