Vysoké učení technické. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

nakladatelství, značky

Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace
Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace