Vysoké učení technické. Akademické centrum studentských aktivit

nakladatelství, značky

Projektové řízení. Jak zvládnout projekty
Projektové řízení. Jak zvládnout projekty
Komunikace a argumentace
Komunikace a argumentace