Vysoká vojenská škola pozemního vojska Ludvíka Svobody ve Vyškově

nakladatelství, značky

Betonové objekty v prostoru VVP Dědice a okolí
Betonové objekty v prostoru VVP Dědice a okolí