Vydavatelský servis

nakladatelství, značky

Speciální numerické metody: Numerické metody řešení okrajových úloh pro diferenciální rovnice
Speciální numerické metody: Numerické metody řešení okrajových úloh pro diferenciální rovnice
Lectures on nonlinear analysis
Lectures on nonlinear analysis