Vydané z poverenia Biskupskej komisie pre Katolícku akciu

nakladatelství, značky

Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom
Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom