Vědeckovýzkumný uhelný ústav

nakladatelství, značky

FORTRAN 77 a normované programování na počítači SM 4-20
FORTRAN 77 a normované programování na počítači SM 4-20