Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

nakladatelství, značky

TNM klasifikace zhoubných novotvarů
TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Zdravotnická ročenka České republiky 2001
Zdravotnická ročenka České republiky 2001