Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

nakladatelství, značky

TNM klasifikace zhoubných novotvarů
TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989
Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989
Zdravotnická ročenka České republiky 2001
Zdravotnická ročenka České republiky 2001