Ústav jazyků a literatur ČSAV

nakladatelství, značky

Překladatel a básník – Petr Křička a české i cizí překlady z Puškina
Překladatel a básník – Petr Křička a české i cizí překlady z Puškina