Ústav experimentálnej psychológie SAV

nakladatelství, značky

Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV 1955 – 2015
Osobnosti Ústavu experimentálnej psychológie SAV 1955 – 2015
Úvod do naturalistického rozhodovania
Úvod do naturalistického rozhodovania
Religiozita, spiritualita a osobnosť: Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva
Religiozita, spiritualita a osobnosť: Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva