Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie

nakladatelství, značky

Od Lorda Northcliffa po Ruperta Murdocha: Vznik, vývoj a súčasnosť modernej štruktúry britských novín, 1870 - 2010
Od Lorda Northcliffa po Ruperta Murdocha: Vznik, vývoj a súčasnosť modernej štruktúry britských novín, 1870 - 2010
Repetitórium dejín anglického a amerického novinárstva
Repetitórium dejín anglického a amerického novinárstva
Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického)
Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického)