Univerzita Mateja Bela. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

nakladatelství, značky

Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia
Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia
Ekonomická demokracia: Dejiny, teória a prax
Ekonomická demokracia: Dejiny, teória a prax
Vojensko-politické stratégie USA v období studenej vojny
Vojensko-politické stratégie USA v období studenej vojny