Univerzita Mateja Bela. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

nakladatelství, značky

Ekonomická demokracia: Dejiny, teória a prax
Ekonomická demokracia: Dejiny, teória a prax