Univerzita Karlova. Právnická fakulta

nakladatelství, značky

Soudce Antonín Mokrý vzpomíná
Soudce Antonín Mokrý vzpomíná
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2016
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových 2016
Proměny střední Evropy. Sborník studentských textů
Proměny střední Evropy. Sborník studentských textů
Správní právo I.
Správní právo I.
Kulturní život německé menšiny v České republice
Kulturní život německé menšiny v České republice
Příklady z evropského práva
Příklady z evropského práva
Casebook. Výběr případů z mezinárodního práva veřejného
Casebook. Výběr případů z mezinárodního práva veřejného
Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva
Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva
Soudobé reflexe římského práva
Soudobé reflexe římského práva
Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy
Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy
Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv
Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv
Dnes migranti - zítra uprchlíci?
Dnes migranti - zítra uprchlíci?
Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva
Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva
Domácí násilí - filosofická analýza pojmu
Domácí násilí - filosofická analýza pojmu
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Podnikatel a jeho právní vztahy
Podnikatel a jeho právní vztahy
Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv
Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv
Vymezení závislé a nelegální práce
Vymezení závislé a nelegální práce
Pojem a teorie lidských práv
Pojem a teorie lidských práv
Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filozofie
Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filozofie
Teorie a praxe azylu a uprchlictví
Teorie a praxe azylu a uprchlictví
Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody
Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody
Introduction au français juridique / Úvod do právnické francouzštiny 1. díl
Introduction au français juridique / Úvod do právnické francouzštiny 1. díl
Definice uprchlíka a její výklad a aplikace a současném mezinárodním právu
Definice uprchlíka a její výklad a aplikace a současném mezinárodním právu
Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?
Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?
Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví?
Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví?
Soudní psychiatrie pro právníky
Soudní psychiatrie pro právníky
České správní právo
České správní právo
Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva
Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu
Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu
Volební systémy a volební právo: české cesty v kontextu zahraničních modelů
Volební systémy a volební právo: české cesty v kontextu zahraničních modelů
Antologie české právní vědy
Antologie české právní vědy