Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta umění a designu

nakladatelství, značky

Is It Just a Myth? Vidět dvojmo / Seeing Double
Is It Just a Myth? Vidět dvojmo / Seeing Double
50 x F: Architekt Jan Fišer
50 x F: Architekt Jan Fišer
Comenius 1592-1670
Comenius 1592-1670
Kachna, nebo králík?: Spekulace o sociální roli výtvarného umění
Kachna, nebo králík?: Spekulace o sociální roli výtvarného umění
Sound end Environment / Zvuk a prostředí: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Současné přístupy ke zvukové ekologii
Sound end Environment / Zvuk a prostředí: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Současné přístupy ke zvukové ekologii
LLEV showcase
LLEV showcase
Metafora a médium
Metafora a médium
Choreografický moment v současném umění
Choreografický moment v současném umění
Černá noc, bílý den / Black Night, White Day
Černá noc, bílý den / Black Night, White Day
Grey Gold: At My Fingertips
Grey Gold: At My Fingertips
Relativní hranice Materia - relativní hranice Spirit
Relativní hranice Materia - relativní hranice Spirit
Lada Semecká: Kaligrafie zvuku
Lada Semecká: Kaligrafie zvuku
Václav Daneš - Malba jako uskutečňování bytí
Václav Daneš - Malba jako uskutečňování bytí
Nezávislé kurátorství ve volném čase: Nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně v letech 2000–2016
Nezávislé kurátorství ve volném čase: Nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně v letech 2000–2016
Pozice kurátor: Poznámky správců umění a designu
Pozice kurátor: Poznámky správců umění a designu
Markéta Váradiová
Markéta Váradiová
Tektonika paměti / The Tectonics of Memory
Tektonika paměti / The Tectonics of Memory
Ko-text: tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák
Ko-text: tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák
Postkonceptuální přesahy v české kresbě
Postkonceptuální přesahy v české kresbě
Místo sdílené uměním
Místo sdílené uměním
Kabinet / Cabinet
Kabinet / Cabinet
Grey Gold: české a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65
Grey Gold: české a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65
Konečně spolu
Konečně spolu
Dimenze teatrality / The Dimension of Theatricality
Dimenze teatrality / The Dimension of Theatricality
Poesialita
Poesialita
Odzadu
Odzadu
Kognitivní funkce umění
Kognitivní funkce umění
Jiří Kubový: Věčná krajina
Jiří Kubový: Věčná krajina
Darmo mluvit / Idle Talk
Darmo mluvit / Idle Talk
Na okraji zájmu / On the Periphery of Concern
Na okraji zájmu / On the Periphery of Concern
2009: Vesmírná odysea
2009: Vesmírná odysea
Martin Kolář: bobtnání, povrchy, dekory zlaté, krajiny a jiné
Martin Kolář: bobtnání, povrchy, dekory zlaté, krajiny a jiné
FErUM – Jemně perlivá
FErUM – Jemně perlivá
Magnetické pole
Magnetické pole
Kurátorský experiment I a II
Kurátorský experiment I a II
Ven ze stínu: vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda 1918–1955)
Ven ze stínu: vybrané kapitoly z dějin fotografie (perioda 1918–1955)
Svatopluk Klimeš: Stopy cest
Svatopluk Klimeš: Stopy cest