Soukromý kruh českých bibliofilů a sběratelů

nakladatelství, značky

Hic et Hec čili Umění měniti požitky lásky a rozkoše dle učení D. P. Jesuitů a jejich žáků
Hic et Hec čili Umění měniti požitky lásky a rozkoše dle učení D. P. Jesuitů a jejich žáků