Soukromý kruh českých bibliofilů a sběratelů

nakladatelství, značky

Hic et hec  čili umění měniti požitky lásky a rozkoše dle učení D. P. Jesuitů a jejich žáků
Hic et hec čili umění měniti požitky lásky a rozkoše dle učení D. P. Jesuitů a jejich žáků