Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

nakladatelství, značky

Oslobodenie
Oslobodenie
Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch 1944-1945
Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch 1944-1945