Slovenský úrad geodézie a kartografie

nakladatelství, značky

Katalóg máp - štátne mapové diela
Katalóg máp - štátne mapové diela
Geografické názvoslovie základnej mapy ČSSR 1:50000 z územia Slovenskej socialistickej republiky 1
Geografické názvoslovie základnej mapy ČSSR 1:50000 z územia Slovenskej socialistickej republiky 1