Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

nakladatelství, značky

Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni
Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni