Slezská univezita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav informatiky

nakladatelství, značky

Znalostní pracovník v informační společnosti
Znalostní pracovník v informační společnosti
Kognice a umělý život
Kognice a umělý život
Vybrané kapitoly z počítačového zpracování přirozeného jazyka
Vybrané kapitoly z počítačového zpracování přirozeného jazyka