První pražský spolek stenografů československých

nakladatelství, značky

Těsnopis bez učitele
Těsnopis bez učitele
Slovníček samoznaků
Slovníček samoznaků
Praktická učebnice československého těsnopisu
Praktická učebnice československého těsnopisu