Pevnostní muzeum v Sazené

nakladatelství, značky

Sazená - předválečné opevnění před Prahou
Sazená - předválečné opevnění před Prahou