Odborové sdružení čsl. kovopracovníků

nakladatelství, značky

Soustružník, soustruhy a soustruhování kovů
Soustružník, soustruhy a soustruhování kovů