Nakladom spolku CSL. Inzenierov

nakladatelství, značky

Sprievodca po Bratislave a okoli pre ucastnikov sjazdu Csl. inzenierov 1929 v Bratislave
Sprievodca po Bratislave a okoli pre ucastnikov sjazdu Csl. inzenierov 1929 v Bratislave