Matice slovenská (Martin)

nakladatelství, značky

Veľký Meder 1914 – 1918: Zajatecký tábor a cintorín internovaných osôb z Čiernej Hory
Veľký Meder 1914 – 1918: Zajatecký tábor a cintorín internovaných osôb z Čiernej Hory
Rozprávky z hôr
Rozprávky z hôr