Kruh pro studium čs. dějin vojenských při Vojenském ústavu vědeckém

nakladatelství, značky

Tereziánská pevnost olomoucká
Tereziánská pevnost olomoucká