Král. čes. společ. nauk

nakladatelství, značky

Alchymista Bavor Rodovský z Hustiřan a jeho rukopis nyní Leydenský
Alchymista Bavor Rodovský z Hustiřan a jeho rukopis nyní Leydenský