Janáčkova akademie múzických umění (JAMU)

nakladatelství, značky

Písňová tvorba Fanny Mendelssohn Hensel
Písňová tvorba Fanny Mendelssohn Hensel
POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
POSPA… životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila
Osobnosti Hudební fakulty JAMU II
Osobnosti Hudební fakulty JAMU II
Osobnosti Divadelní fakulty JAMU
Osobnosti Divadelní fakulty JAMU
Cine teatro Saura - Putování filmovým dílem Carlose Saury
Cine teatro Saura - Putování filmovým dílem Carlose Saury
Baletní divadlo z pohledů hudební dramaturgie
Baletní divadlo z pohledů hudební dramaturgie
Jsem hudebník a jmenuji se Veselka
Jsem hudebník a jmenuji se Veselka
Audiovizuální propaganda
Audiovizuální propaganda
Hledání souřadnic & kontextů divadla - příspěvky k současné německé divadelní teorii, k jejím otázkám, možným výzvám a inspiracím
Hledání souřadnic & kontextů divadla - příspěvky k současné německé divadelní teorii, k jejím otázkám, možným výzvám a inspiracím
Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle
Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle
Šťastně v "Říši". Brněnské německé divadlo za protektorátu
Šťastně v "Říši". Brněnské německé divadlo za protektorátu
Osobnosti Hudební fakulty JAMU
Osobnosti Hudební fakulty JAMU
Let husy z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. Divadlo na provázku v letech 1972-1979/1980
Let husy z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. Divadlo na provázku v letech 1972-1979/1980
Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955 - 1991)
Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955 - 1991)
Zdeněk Košler: Život a dílo
Zdeněk Košler: Život a dílo
Metoda výuky muzikálového zpěvu
Metoda výuky muzikálového zpěvu
Herecká cvičení Josefa Karlíka
Herecká cvičení Josefa Karlíka
V meandrech dramaturgie
V meandrech dramaturgie
Cesty k herecké pedagogice
Cesty k herecké pedagogice
Fenomén Hvězdy na vrbě
Fenomén Hvězdy na vrbě
Franz Cap
Franz Cap
Dialog uměním
Dialog uměním
Sny v šeru kina: poznámky k fenoménu filmové identifikace
Sny v šeru kina: poznámky k fenoménu filmové identifikace
Tandemové divadlo - tandemové lekce
Tandemové divadlo - tandemové lekce
Kompoziční principy Miloslava Ištvana v jeho vlastní tvorbě
Kompoziční principy Miloslava Ištvana v jeho vlastní tvorbě
Fenomén Brian Ferneyhough
Fenomén Brian Ferneyhough
Režijní profil Aloise Hajdy II. - Inscenační tvorba z let 1972–1991
Režijní profil Aloise Hajdy II. - Inscenační tvorba z let 1972–1991
Umění a řemeslo režiséra
Umění a řemeslo režiséra
Am a Ea
Am a Ea
Basetový roh - historický vývoj a dnešní použití
Basetový roh - historický vývoj a dnešní použití
Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe
Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe
Antigona, Beckett, Kafka : myšlenkové souřadnice
Antigona, Beckett, Kafka : myšlenkové souřadnice
Přehled skladatelů varhanní hudby
Přehled skladatelů varhanní hudby
Koncept kulturních a kreativních průmyslů pohledem studentů divadelního manažerství
Koncept kulturních a kreativních průmyslů pohledem studentů divadelního manažerství
Divadlo jako neodhozený žebřík
Divadlo jako neodhozený žebřík
1