Janáčkova akademie múzických umění (JAMU)

nakladatelství, značky

Audiovizuální propaganda
Audiovizuální propaganda
Hledání souřadnic & kontextů divadla - příspěvky k současné německé divadelní teorii, k jejím otázkám, možným výzvám a inspiracím
Hledání souřadnic & kontextů divadla - příspěvky k současné německé divadelní teorii, k jejím otázkám, možným výzvám a inspiracím
Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle
Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle
Šťastně v "Říši". Brněnské německé divadlo za protektorátu
Šťastně v "Říši". Brněnské německé divadlo za protektorátu
V meandrech dramaturgie
V meandrech dramaturgie
Herecká cvičení Josefa Karlíka
Herecká cvičení Josefa Karlíka
Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955 - 1991)
Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955 - 1991)
Zdeněk Košler: Život a dílo
Zdeněk Košler: Život a dílo
Metoda výuky muzikálového zpěvu
Metoda výuky muzikálového zpěvu
Kompoziční principy Miloslava Ištvana v jeho vlastní tvorbě
Kompoziční principy Miloslava Ištvana v jeho vlastní tvorbě
Sny v šeru kina: poznámky k fenoménu filmové identifikace
Sny v šeru kina: poznámky k fenoménu filmové identifikace
Fenomén Hvězdy na vrbě
Fenomén Hvězdy na vrbě
Režijní profil Aloise Hajdy II. - Inscenační tvorba z let 1972–1991
Režijní profil Aloise Hajdy II. - Inscenační tvorba z let 1972–1991
Fenomén Brian Ferneyhough
Fenomén Brian Ferneyhough
Franz Cap
Franz Cap
Cesty k herecké pedagogice
Cesty k herecké pedagogice
Tandemové divadlo - tandemové lekce
Tandemové divadlo - tandemové lekce
Dialog uměním
Dialog uměním
Synestezie jako tvůrčí a percepční faktor u současných hudebně-scénických forem
Synestezie jako tvůrčí a percepční faktor u současných hudebně-scénických forem
Přehled skladatelů varhanní hudby
Přehled skladatelů varhanní hudby
Umění a řemeslo režiséra
Umění a řemeslo režiséra
Salón původní tvorby 2015 - Sborník textů
Salón původní tvorby 2015 - Sborník textů
Ochotnický kroužek
Ochotnický kroužek
Koncept kulturních a kreativních průmyslů pohledem studentů divadelního manažerství
Koncept kulturních a kreativních průmyslů pohledem studentů divadelního manažerství
Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe
Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe
Basetový roh - historický vývoj a dnešní použití
Basetový roh - historický vývoj a dnešní použití
Divadlo jako neodhozený žebřík
Divadlo jako neodhozený žebřík
Antigona, Beckett, Kafka : myšlenkové souřadnice
Antigona, Beckett, Kafka : myšlenkové souřadnice
Am a Ea
Am a Ea
Hudební hry jinak
Hudební hry jinak
Tónové systémy
Tónové systémy
Původní česká rozhlasová hra po roce 1989
Původní česká rozhlasová hra po roce 1989
Kapitoly o dabingu
Kapitoly o dabingu
František Jílek
František Jílek
Hudební život v meziválečném Brně ve vzpomínkách Roberta Smetany
Hudební život v meziválečném Brně ve vzpomínkách Roberta Smetany
1