Ivan Burger

nakladatelství, značky

Ako sa používa počítač PC? - príručka pre netechnikov
Ako sa používa počítač PC? - príručka pre netechnikov