Federální ministerstvo zahraničních věcí

nakladatelství, značky

Odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva. Problémy jejich přesného vyčíslení
Odsunové ztráty sudetoněmeckého obyvatelstva. Problémy jejich přesného vyčíslení