Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

nakladatelství, značky

Stavební zákon v činnosti místních národních výborů
Stavební zákon v činnosti místních národních výborů