Dom techniky ČSVTS Banská Bystrica

nakladatelství, značky

30 rokov socialistického potravinárskeho priemyslu - Stredoslovenský kraj
30 rokov socialistického potravinárskeho priemyslu - Stredoslovenský kraj