Dale Carnegie & Associates

nakladatelství, značky

Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání
Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání