Čs. sociálně demokratická strana dělnická

nakladatelství, značky

Socialistická akademie
Socialistická akademie