Česko-německá komise historiků

nakladatelství, značky

Česko-německá komise historiků má za úkol zkoumat společné dějiny Čechů a Němců. Těžiště její práce spočívá ve 20. století. Komise přistupuje k tématům multidisciplinárně a snaží se analyzovat historické zkušenosti, které spojují Čechy a Němce, v širokém historickém kontextu a ve srovnávací perspektivě. Komise pořádá konference a expertní jednání a vydává vlastní ediční řadu. Dřívější název: Československo-německá komise historiků (1990-93). Po rozdělení Československa vznikly dvě komise (Česko-německá a Slovensko-německá). Německá sekce obou komisí má stejné personální složení a obě komise obvykle pracují dohromady.... celý text

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů: Československo a Německo v letech 1933 až 1989
Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů: Československo a Německo v letech 1933 až 1989
Paměť - expozice - ukládání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu
Paměť - expozice - ukládání: muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu