CAPA

nakladatelství, značky

Poradenstvo pre podnikatel'ov a manažérov (II. diel)
Poradenstvo pre podnikatel'ov a manažérov (II. diel)
Poradenství pro podnikatele a manažery I. díl
Poradenství pro podnikatele a manažery I. díl