Bratislavská vysoká škola práva

nakladatelství, značky

Ľudský faktor v spravodajských službách
Ľudský faktor v spravodajských službách
Forenzná psychológia - pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie
Forenzná psychológia - pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie
Spravodajské služby v demokratickej spoločnosti
Spravodajské služby v demokratickej spoločnosti