Alois Josef Landfras (a syn)

nakladatelství, značky

V 19. století patřil k nejvýznamnějším tiskařům v českých zemích Alois Josef Landfras (1797-1875). Knihtiskař, nakladatel, překladatel z němčiny, jindřichohradecký starosta byl nejvýznamnějším členem rodiny Landfrasů. V Jindřichově Hradci vedl rodinnou tiskárnu a čtenářům nabízel nejen lidové čtení, ale i moderní literaturu a časopisy.
Tiskárnu převzal roku 1826 po svém otci (Josefu Aloisi Landfrasovi, 1769-1840, činný 1799-1829). Roku 1858 předal Alois Josef Landfras tiskárnu synovi Vilému Antonínovi (1830-1902), v řemesle mu ale pomáhal až do své smrti v roce 1875. Podnik také nadále nesl název „A. J. Landfras a syn“ a později byl jen nepatrně změněn na „A. Landfras Syn“. Po smrti Viléma Antonína Landfrase roku 1902 převzal firmu syn Vilém Bohumil (1865-1931). Po jeho smrti roku 1931 tiskárnu dál vedly manželka Marie Antonie s dcerou Marií Annou.
Znárodněním podniku roku 1948 tiskařská výroba v Jindřichově Hradci definitivně zanikla.
... celý text

Hlubiny
Hlubiny
Smlouvy, řeči a staročeské písně svatební pro družbu a svatebčany
Smlouvy, řeči a staročeské písně svatební pro družbu a svatebčany
Modlitby a zpěvy katolického jinocha studujícího
Modlitby a zpěvy katolického jinocha studujícího
Monografie města Hradce Jindřichova
Monografie města Hradce Jindřichova
Krátké děje české
Krátké děje české
Bechyňská čarodějnice
Bechyňská čarodějnice
Dárek Svatovečerní
Dárek Svatovečerní
Otče náš v osmeru malých povídek pro katolickou mládež
Otče náš v osmeru malých povídek pro katolickou mládež
Dítě, zacházej dobře se zvířaty
Dítě, zacházej dobře se zvířaty
Stručný světopis
Stručný světopis
Svatá země, stručný popis její s kratičkým dějepisem národu israelského : s mapou a plánem chrámu Jerusalemského
Svatá země, stručný popis její s kratičkým dějepisem národu israelského : s mapou a plánem chrámu Jerusalemského
Modlitebná kniha poutnická k Panně Marii Celenské, k Nejsvětější Trojici a k Panně Marii Táfelské
Modlitebná kniha poutnická k Panně Marii Celenské, k Nejsvětější Trojici a k Panně Marii Táfelské
Modlitebná kniha poutnická
Modlitebná kniha poutnická
Nástiny temné půlnoci: Příběhy z času rytířstva starověkého, zákeřnictva a podobných dobrodružství
Nástiny temné půlnoci: Příběhy z času rytířstva starověkého, zákeřnictva a podobných dobrodružství
Bůh, moje radost - modlitby pro dítky odrostlejší
Bůh, moje radost - modlitby pro dítky odrostlejší
Jolanta, aneb, obnowená důwěra
Jolanta, aneb, obnowená důwěra
Mocnost lásky, neb, Wiljm a Marie
Mocnost lásky, neb, Wiljm a Marie
Na víru obrácená židovka
Na víru obrácená židovka
Poloviční Nebe-Klíč
Poloviční Nebe-Klíč
Welikomyslné zapřenj sebe, neb, Tagná láska
Welikomyslné zapřenj sebe, neb, Tagná láska
Rozličné powjdačky k poučenj a k obweselenj
Rozličné powjdačky k poučenj a k obweselenj
Proroctwj Sibillino a Hildikardis o poslednjch časjch u přirownánj s pjsmem swatým : ze starého rukopisu
Proroctwj Sibillino a Hildikardis o poslednjch časjch u přirownánj s pjsmem swatým : ze starého rukopisu
Cesta do swaté země roku 1829
Cesta do swaté země roku 1829
Náš Bedřich
Náš Bedřich