Akadémia umení Banská Bystrica

nakladatelství, značky

Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia
Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia
Od analógového k digitálnemu: nové pohľady na umenia v audiovizuálnom veku
Od analógového k digitálnemu: nové pohľady na umenia v audiovizuálnom veku