Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje

nehodnoceno
Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje https://www.databazeknih.cz/img/books/40_/404878/bmid_zprava-o-zdravi-obyvatel-stredocesk-zyd-404878.png 0 0 0

Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje, která současně prezentuje výsledky studií zdravotního stavu, životního prostředí a aktivit realizovaných ve Středočeském kraji v uplynulých letech, vznikla za společného úsilí odborníků z řad pracovníků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Krajského úřadu Středočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, Krajského ředitelství Policie pro Středočeský kraj a nevládních organizací působících na poli podpory zdraví v kraji, kteří poskytli potřebná data a svoji odbornost při koncepci a zpracování dokumentu. Publikace je tedy výsledkem vzájemné spolupráce pracovníků výše uvedených subjektů, bez jejichž participace a zejména ochotě a vstřícnosti jejich vedoucích pracovníků by tato Zpráva nemohla vzniknout. Autorský kolektiv: MUDr. Danuše Antošová, Ing. Lenka Brůnová, MUDr. Alena Bulvasová, Ing. Iveta Devátá, MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D., Mgr. Veronika Hamplová, RNDr. Jan Jarolímek, MBA, Bc. Jan Jann, MUDr. Miloslav Kodl, MUDr. Marie Krečmerová, Jana Lanžová, MUDr. Jitka Marvanová, Mgr. Šárka Nováková, Ing. Regina Pánková, MUDr. Lilian Rumlová, MUDr. Alena Váňová.... celý text

Přidat komentář