Z dejín a súčasnosti tokajského vinohradníctva a vinárstva

nehodnoceno
Z dejín a súčasnosti tokajského vinohradníctva a vinárstva https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/437048/bmid_z-dejin-a-sucasnosti-tokajskeho-vin-fmI-437048.jpg 0 0 0

Prvá komplexnejšie dokumentujúca monografia o Tokajskom vinohradníctve a vinárstve. Má desať kapitol, ktoré sú bohato ilustrované historickým i súčasným dokumentačným materiálom z tokajskej oblasti. V historickej časti publikácie je venovaná pozornosť mestečku Zemplín – sídlu župy, dejinám vinohradníctva a vinárstva, tokajským vinohradníckym obciam, držbe viníc hornouhorských kráľovských miest (Levoča, Prešov, Bardejov, Košice) a vývozu uhorského vína do Poľska. Osobitné miesto je venované vývoju ohraničenia Tokajskej vinohradníckej oblasti a pôvodu tokajských odrôd viniča hroznorodého. Monografia má populárno-vedecký charakter, čo potvrdzujú nielen už spomínané kapitoly, ale aj historické medzníky a povesti o tokajskom víne (sv. Urban, rastlinné zlato, liečivé účinky, výroky osobností, umenie servírovania, nalievania a konzumácie tokajských vín). Samostatná kapitola je venovaná aj súčasným výrobcom tokajského vína na Slovensku. Záver publikácie analyzuje spory o značku Tokaj a označenie pôvodu tokajské víno, ktoré doposiaľ doznievajú.... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

víno vinařství

Autorovy další knížky

Juraj Žadanský
slovenská, 1947
2009  0%Z dejín a súčasnosti tokajského vinohradníctva a vinárstva
2012  0%Ľudmila Krausová-Lakomá
2022  %Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919–1939