Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (v rokovaniach Československo-maďarskej zmiešanej komisie)

nehodnoceno
Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (v rokovaniach Československo-maďarskej zmiešanej komisie) https://www.databazeknih.cz/img/books/51_/519416/bmid_vymena-obyvatelstva-medzi-ceskoslov-A2R-519416.jpg 0 0 0

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom sa realizovala na základe Dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, ktorá bola podpísaná 27. februára 1946. Jej prijatie bolo nielen súčasťou československých riešení postavenia národnostných menšín, ale aj súčasťou strategickej koncepcie budovania štátu Čechov a Slovákov, bez Nemcov a Maďarov. Dohoda bola súčasťou povojnového riešenia vzájomných sporov, nedorozumení a mala byť jedným z riešení, ktoré v povojnovej dobe mali eliminovať faktor, ktorý podľa čsl. politických špičiek zapríčinil vojnový konflikt. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom nebola teda izolovanou historickou udalosťou, ale bola súčasťou migračných pohybov, ktoré sa začali v Európe už po prvej svetovej vojne a môžeme povedať, že boli pokračovaním predchádzajúceho vývoja ako súčasť migračných schém v Európe.... celý text

Přidat komentář