Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů

Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů https://www.databazeknih.cz/img/books/48_/489575/bmid_vychodni-kromerizsko-v-dobe-rimske--2xj-489575.png 3 1 1

Příspěvek k historii archeologického bádání v regionu východního Kroměřížska.

Přidat komentář

AnoMANder
08.02.2022 3 z 5

První část publikace je věnována jednotlivým amatérským archeologům, jejich práci v terénu, přínosu, metodám průzkumu, nálezům z doby římské. Druhá část, která mě zaujala více, přibližuje vlastní osídlení Kroměřížska v době římské, zajímavé nálezy, působení římské říše na našem území, markomanské války atd.

Autorovy další knížky

Dalibor Kolbinger
česká, 1949
2018  60%Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů
2017  %Valaši, salaše a žinčičné lázeňství v kraji pod Hostýnem