Váh - rieka, ktorá spája

nehodnoceno
Váh - rieka, ktorá spája https://www.databazeknih.cz/img/books/46_/467516/bmid_vah-rieka-ktora-spaja-LmJ-467516.JPG 0 0 0

Obsah: Letia plte dolu Váhom-Vladimír Ferko, Minulosť-dejiny-národ: Váh v ľudovej piesni a literárnej tvorbe, Pôvod názvu Váh, Osídlenie v okolí Váhu, Prírodné pomery-Horopis a geomorfológia, Geológia, Klíma, Hydrológia, Vodstvo, Povodia a vodnatosť riek. Ochrana-Chránené územia, Ochrana vodných zdrojov, Kvalita vody, Ekologická stabilita krajiny, Váh-nadregionálny biokoridor, Súčasný stav nadregionálneho biokoridoru Váh, Obnova funkcie Váhu ako nadregionálneho biokoridoru. Váh - Pomocník i živel, Význam a využívanie Váhu, Historický prehľad využívania a úpravy rieky, Generálny projekt na sústavnú úpravu rieky, splavnenie a využitie vodnej sily z roku 1930, Výstavba na Váhu po roku 1930, Výstavba na Váhu po roku 1970, Vodné dielo Selice, Vodné dielo Sereď - Hlohovec, Vodné dielo Žilina, Váh - vodohospodárska sústava, Základné prvky vodohospodárskej sústavy. Ekológia - revitalizácia - budúcnosť-Súčasný stav Váhu a jeho hlavných prítokov, Riešenie vplyvu vodných tokov na životné prostredie, Zásady revitalizácie vodných tokov, Technické riešenie revitalizácie, Revitalizácia vodných tokov v povodí Váhu, Revitalizácia a ekologizácia územia - vodná nádrž Kráľová, Revitalizácia a ekologizácia územia Dolné Kočkovce-Nosice, Revitalizácia a ekologizácia územia Liptrovská Mara - Bobrovník. Plavba-Doprava-Svet: Z histórie plavby, Od myšlienok k činom, Súčasný stav Vážskej vodnej cesty, Projekt splavnenia Váhu, Vážska vodná cesta a prepojenie na Odru, 1. etapa Komárno-Sereď, 2. etapa Sereď - Púchov, 3. etapa Púchov - Žilina, Prístavy na Vážskej vodnej ceste, Prieskum tovarových prúdov, Prínosy splavnenia Váhu, Splavnenia Váhu a ekológia, Lodné zdvíhadlá na vodných cestách vo svete, Lodné zdvíhadlo Nosice, Prečo je Váh divý-(M.A. Huska: Letia plte dolu vodou...)... celý text

Přidat komentář