Úvod do studia televize 1

nehodnoceno
Úvod do studia televize 1 https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/441781/bmid_uvod-do-studia-televize-1-SpI-441781.png 0 0 0

Milé kolegyně a milí kolegové, do ruky se vám dostává studijní text, jehož hlavní cíl je prostý. Ukázat, že televize je médium hodné našeho zájmu, se svou specifickou historií, komunikačním profilem, marketingovými strategiemi, vyprávěcími postupy. V rámci tohoto textu se samozřejmě budeme muset omezit na úzký výběr témat. Skromnou ambicí tedy bude seznámit vás s několika základními koncepty oblasti „television studies“, které by vás v ideálním případě měly motivovat ke studiu dalších detailů a témat vázaných na oblast televize. Součástí vaší výbavy by se po jeho prostudování měly stát základní termíny, které vám umožní fundovaněji uvažovat a hovořit o televizi jako svébytné součásti dnešní audiovizuální kultury. Začátek textu bude věnován představení základních přístupů k analýze televize, dále problematice seriality, která je sice ne originální, ale příznačnou charakteristikou televizního média, nakonec si představíme vybrané aspekty fikční televize a specifika televizního vypravěče. Zaměření na fikční televizi bude kompenzováno v dalším semestru soustředěným zájmem o oblast faktuální (nefikční) televizní tvorby.... celý text

Přidat komentář